2015 Rok půdy

Home

Rok půdy.cz

je otevřená komunikační platforma o půdě a pro půdu, vytvořená při příležitosti Mezinárodního roku půd, vyhlášeného Organizací spojených národů.
Chceme zvýšit povědomí občanské společnosti a politiků s rozhodovacími pravomocemi o významu půdy pro život člověka. Sdílejte a předávejte informace s námi.
Jde o půdu, jde o život.
 
foto

Půdoochranné zemědělství se zaměřením na meziplodiny

Přednášky ze semináře, 11. 10. 2018, pokračování

foto

Půdoochranné zemědělství se zaměřením na meziplodiny

Přednášky ze semináře, 11. 10. 2018, Poděbrady.

foto

Ekosystémové služby travních porostů

Přednášky ze semináře 15. 10, 2018, Frymburk, pokračování

foto

Ekosystémové služby travních porostů

Přednášky ze semináře 15. 10. 2018, Frymburk
more