2015 Rok půdy

Kalendář

Chystáte se uspořádat setkání, workshop nebo seminář na téma půda?
Pošlete nám pozvánku, zveřejníme ji.

Akce minulé

březen42019

Jak zlepšit obsah humusu na vašich pozemcích

Seminář s Wilfriedem Hartlem v rámci programu ZEMĚDĚLSKÁ ZIMNÍ ŠKOLA.

únor212019

Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou

Přednáška kanadského farmáře Kena Lainga
leden192019

Koně na poli v ČR - dnes a zítra

Setkání příznivců využití koní v zemědělství

prosinec62018

O BIOODPADECH "Podpora odbytu kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy"

Program semináře je zaměřen na provoz kompostárny a kvalitu kompostu.

listopad222018

O BIOODPADECH "Podpora odbytu kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy"

Program semináře je zaměřen na provoz kompostárny a kvalitu kompostu.

listopad212018

Role víceletých pícnin a travních porostů v současném zemědělství

Seminář o půdě, loukách, pastvinách i travních porostech na orné půdě.

říjen112018

O BIOODPADECH "Podpora odbytu kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy"

Program semináře je zaměřen na provoz kompostárny a kvalitu kompostu.

září132018

O BIOODPADECH "Podpora odbytu kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy"

Program semináře je zaměřen na provoz kompostárny a kvalitu kompostu.

červen262018

Feeding the Planet

Mezinárodní ekologické studentské sympozium, Český Těšín 2018
květen312018

Klimatické změny: malé i velké bitvy

Šesté setkání z cyklu Voda a půda jako společenské dilema

květen302018

POLNÍ DEN Podmítka a mělká příprava půdy - základní operace po sklizni

Prezentace strojů, ukázka porostů netradičních plodin
květen242018

Kam mizí půda a voda z české krajiny

Páté setkání z cyklu Voda a půda jako společenské dilema
květen172018

Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

Čtvrté setkání z cyklu přednášek NZM na téma Voda a půda jako společenské dilema
květen102018

Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

Třetí setkání z cyklu Voda a půda jako společenské dilema.
květen32018

Úroda vs. úrodnost

Druhé setkání z cyklu Voda a půda jako společenské dilema.
duben262018

Voda a půda jako společenské dilema

První  setkání z cyklu přednášek Národního zemědělského muzea v Praze na téma Voda a půda jako společenské dilema

říjen172017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělskou a odbornou veřejnost.
říjen122017

PRO PŮDU - PRO ŽIVOT

Celostátní síť pro venkov, Opava, MAS Lašsko a Bioinstitut, o.p.s. pořádají dvoudenní konferenci "o půdě".
říjen122017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost
říjen102017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost.

říjen62017

Voda v zemědělské krajině

Projekt Jde o půdu - jde o život/seminář
říjen52017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost.
září272017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost
září212017

Setkání s půdou

Projekt Jde o půdu - jde o život/ seminář.

květen302017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost.
květen252017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro odbornou a zemědělskou veřejnost.
květen232017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělskou a odbornou veřejnost
květen182017

Kompost - bezpečné hnojivo

Polní den pro zemědělce, odbornou veřejnost a zájemce.
květen162017

Polní den v Dačicích

Směsné kultury jako zdroj organické hmoty v půdě
květen112017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělskou a odbornou veřejnost
květen112017

NATUR EXPO BRNO

Veletrh udržitelného života v krajině
květen32017

Kompost - bezpečné hnojivo

Polní den pro zemědělce, odbornou veřejnost a zájemce.
březen222017

V. ročník konference !!OCHRANA PŮDY!!

Termín V. ročníku konference !! OCHRANA PŮDY !! je tu!
prosinec12016

O půdě a vodě v přednášce, ve filmu a v diskusi

Od Mezinárodního roku půdy 2015 uplynul rok - změnilo se něco?
listopad102016

Pozemkové úpravy v regionu Opavsko

Seminář Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje

 

říjen52016

Změny krajiny proti změnám klimatu

XIX. celostátní konference: POZEMKOVÉ ÚPRAVY jako nástroje adaptace na měnící se klima.

 

září222016

Sucho v krajině

Po povodních, které přicházely v minulých letech, se nyní vyhlašují plány na boj proti suchu a je zřejmé, že problémy s extrémy počasí a s tím spojený nedostatek vody jsou v naší krajině jev čím dál tím častější.

 

červenec222016

Půda a voda jako naši učitelé

Seminář o půdě a vodě.
červen162016

Třídíme BIO materiál

Seminář o kompostování bioodpadu.

duben192016

Kompost v zemědělské praxi

Workshop, který pořádá agentura ZERA pod záštitou ministra zemědělství,

Ing. Mariana Jurečky

březen232016

Konference !!OCHRANA PŮDY!!

V termínu 23. - 24. března 2016 se uskuteční další ročník konference !! OCHRANA PŮDY !! v Náměšti nad Oslavou.

leden282016

Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny

Dvoudenní seminář na téma možností (nejen) ekologických zemědělců vyrovnávat se s klimatickou změnou.
listopad302015

Pozemkové úpravy - příprava a realizace

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Jihomoravského kraje pořádají seminář Pozemkové úpravy - příprava a realizace.

listopad242015

Pozemkové úpravy - příprava a realizace

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Jihomoravského kraje pořádají seminář Pozemkové úpravy - příprava a realizace

listopad52015

Soil Symposium 2015

The Top 6 Inches - Practical ways to build great soil/ Vrstvička 6 palců - praktické možnosti tvorby kvalitní půdy

listopad32015

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství - farma BIOKOM

Tři ekologická hospodářství - tři způsoby šetrného obhospodařování orné půdy - tři možnosti dosahování dobrých výnosů - tři termíny pro setkání se zemědělci a odborníky pořádané k Mezinárodnímu roku půdy.

říjen272015

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství - Tvrdkovská zemědělská farma

Tři ekologická hospodářství - tři způsoby šetrného obhospodařování orné půdy - tři možnosti dosahování dobrých výnosů - tři termíny pro setkání se zemědělci a odborníky pořádané k Mezinárodnímu roku půdy.

říjen202015

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství - farma Alt Prerau CZ

Tři ekologická hospodářství - tři způsoby šetrného obhospodařování orné půdy - tři možnosti dosahování dobrých výnosů - tři termíny pro setkání se zemědělci a odborníky pořádané k Mezinárodnímu roku půdy.

říjen142015

XVIII. konference pozemkové úpravy

"Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav" - konference u příležitosti Mezinárodního roku půdy, konaná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, připravená ve spolupráci Českomoravské komory pro pozemkové úpravy a Státního pozemkového úřadu.

říjen12015

Workshop "Půda"

U příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015 pořádá Ústav zemědělské ekonomiky a informací mezinárodní workshop "Vlastnictví a užití zemědělské půdy v podmínkách ČR"
září72015

"Půda - neobnovitelný environmentální zdroj" - mezinárodní konference

Mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti mezinárodního roku půdy.

září22015

Biosummit 2015

Biosummit je prestižní konferencí, na které se setkávají k diskusi všichni aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, obchodníků, zemědělských zájmových organizací s vědeckými pracovníky a zástupci médií.

červenec42015

Hodnota mé půdy – další seminář letošních Selských slavností

Asociace soukromých zemědělců pořádá při příležitosti Mezinárodního roku půdy seminář Hodnota mé půdy.
červen262015

Celebrating Soil! Celebrating Life! Oslava půdy! Oslava života!

Událost je jedním z vrcholů Mezinárodního roku půdy, pořádaná organizacemi Nature & More, The Earth Charter Initiative, IFOAM – Organics International a FAO, a zahrnuje diskusi o Rozvojové agendě pro roce 2015; o cyklické a transparentní ekonomice.
květen232015

Půda jako živá bytost

Setkání přátel biodynamického hospodaření, na kterém budou předneseny příspěvky a proběhnou diskuse na téma podpora a možnosti ozdravení půdy (Země) – přednášet o půdě, o našem vztahu a nakládání s půdou o tom, co pro půdu děláme a můžeme udělat, budou Jaroslav Lenhart, Radomil Hradil, Alena Malíková, Jan Mojžíš, Petr Janát Dolista, František Matoušek, Petr David, Aleš Svoboda. Seznámíme se s Projektem výsadby lip. Uskuteční se divadelní představení Svatojánská hra.
duben192015

Global Soil Week 2015

Global Soil Week – je celosvětové kolektivní dění a vědomostní platforma pro udržitelné hospodaření s půdou a zodpovědnou péči o půdu. Letošní (již třetí) „Global Soil Week“ je zaměřen na význam půdy pro dosažení cílů udržitelného rozvoje – v souladu s vyhlášením Mezinárodního roku půdy organizací OSN. Připojte se k nám k výměně zkušeností a nápadů; k inspirativní diskusi! Registrace je otevřena všem, ale z důvodů omezené kapacity doporučujeme včasnou registraci. Jazykem setkání bude angličtina.