2015 Rok půdy

Kalendář

Chystáte se uspořádat setkání, workshop nebo seminář na téma půda?
Pošlete nám pozvánku, zveřejníme ji.

Akce minulé

prosinec122019

KOMPOSTOVÁNÍ

Praktický seminář

listopad72019

KKOMPOSTOVÁNÍ

Praktický seminář.

říjen102019

KOMPOSTOVÁNÍ

Praktický seminář.

říjen32019

Meziplodiny - ochrana půdy

Den otevřených dveří na demonstrační farmě Ministerstva zemědělství ProFarm Blatnice
září232019

Úrodnost půdy a dostupnost živin v ekologické produkci

Den otevřených dveří na Ekofarmě VH AGROTON s.r.o., demonstrační farmě Ministerstva zemědělství
září32019

KOMPOSTOVÁNÍ

Praktický seminář.

červenec32019

Workshop ke směsným kulturám

Seznámení s projektem zaměřeným na intercropping pšenice

červen252019

KOMPOSTOVÁNÍ

Praktický seminář

červen52019
březen42019

Jak zlepšit obsah humusu na vašich pozemcích

Seminář s Wilfriedem Hartlem v rámci programu ZEMĚDĚLSKÁ ZIMNÍ ŠKOLA.

únor212019

Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou

Přednáška kanadského farmáře Kena Lainga
leden192019

Koně na poli v ČR - dnes a zítra

Setkání příznivců využití koní v zemědělství

prosinec62018

O BIOODPADECH "Podpora odbytu kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy"

Program semináře je zaměřen na provoz kompostárny a kvalitu kompostu.

listopad222018

O BIOODPADECH "Podpora odbytu kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy"

Program semináře je zaměřen na provoz kompostárny a kvalitu kompostu.

listopad212018

Role víceletých pícnin a travních porostů v současném zemědělství

Seminář o půdě, loukách, pastvinách i travních porostech na orné půdě.

říjen112018

O BIOODPADECH "Podpora odbytu kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy"

Program semináře je zaměřen na provoz kompostárny a kvalitu kompostu.

září132018

O BIOODPADECH "Podpora odbytu kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy"

Program semináře je zaměřen na provoz kompostárny a kvalitu kompostu.

červen262018

Feeding the Planet

Mezinárodní ekologické studentské sympozium, Český Těšín 2018
květen312018

Klimatické změny: malé i velké bitvy

Šesté setkání z cyklu Voda a půda jako společenské dilema

květen302018

POLNÍ DEN Podmítka a mělká příprava půdy - základní operace po sklizni

Prezentace strojů, ukázka porostů netradičních plodin
květen242018

Kam mizí půda a voda z české krajiny

Páté setkání z cyklu Voda a půda jako společenské dilema
květen172018

Co se vejde do polévkové lžíce aneb otrávený edafon

Čtvrté setkání z cyklu přednášek NZM na téma Voda a půda jako společenské dilema
květen102018

Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

Třetí setkání z cyklu Voda a půda jako společenské dilema.
květen32018

Úroda vs. úrodnost

Druhé setkání z cyklu Voda a půda jako společenské dilema.
duben262018

Voda a půda jako společenské dilema

První  setkání z cyklu přednášek Národního zemědělského muzea v Praze na téma Voda a půda jako společenské dilema

říjen172017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělskou a odbornou veřejnost.
říjen122017

PRO PŮDU - PRO ŽIVOT

Celostátní síť pro venkov, Opava, MAS Lašsko a Bioinstitut, o.p.s. pořádají dvoudenní konferenci "o půdě".
říjen122017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost
říjen102017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost.

říjen62017

Voda v zemědělské krajině

Projekt Jde o půdu - jde o život/seminář
říjen52017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost.
září272017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost
září212017

Setkání s půdou

Projekt Jde o půdu - jde o život/ seminář.

květen302017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost.
květen252017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro odbornou a zemědělskou veřejnost.
květen232017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělskou a odbornou veřejnost
květen182017

Kompost - bezpečné hnojivo

Polní den pro zemědělce, odbornou veřejnost a zájemce.
květen162017

Polní den v Dačicích

Směsné kultury jako zdroj organické hmoty v půdě
květen112017

Propagace a popularizace kompostu

Seminář pro zemědělskou a odbornou veřejnost
květen112017

NATUR EXPO BRNO

Veletrh udržitelného života v krajině
květen32017

Kompost - bezpečné hnojivo

Polní den pro zemědělce, odbornou veřejnost a zájemce.
březen222017

V. ročník konference !!OCHRANA PŮDY!!

Termín V. ročníku konference !! OCHRANA PŮDY !! je tu!
prosinec12016

O půdě a vodě v přednášce, ve filmu a v diskusi

Od Mezinárodního roku půdy 2015 uplynul rok - změnilo se něco?
listopad102016

Pozemkové úpravy v regionu Opavsko

Seminář Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje

 

říjen52016

Změny krajiny proti změnám klimatu

XIX. celostátní konference: POZEMKOVÉ ÚPRAVY jako nástroje adaptace na měnící se klima.

 

září222016

Sucho v krajině

Po povodních, které přicházely v minulých letech, se nyní vyhlašují plány na boj proti suchu a je zřejmé, že problémy s extrémy počasí a s tím spojený nedostatek vody jsou v naší krajině jev čím dál tím častější.

 

červenec222016

Půda a voda jako naši učitelé

Seminář o půdě a vodě.
červen162016

Třídíme BIO materiál

Seminář o kompostování bioodpadu.

duben192016

Kompost v zemědělské praxi

Workshop, který pořádá agentura ZERA pod záštitou ministra zemědělství,

Ing. Mariana Jurečky

březen232016

Konference !!OCHRANA PŮDY!!

V termínu 23. - 24. března 2016 se uskuteční další ročník konference !! OCHRANA PŮDY !! v Náměšti nad Oslavou.

leden282016

Potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny

Dvoudenní seminář na téma možností (nejen) ekologických zemědělců vyrovnávat se s klimatickou změnou.
listopad302015

Pozemkové úpravy - příprava a realizace

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Jihomoravského kraje pořádají seminář Pozemkové úpravy - příprava a realizace.

listopad242015

Pozemkové úpravy - příprava a realizace

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Jihomoravského kraje pořádají seminář Pozemkové úpravy - příprava a realizace

listopad52015

Soil Symposium 2015

The Top 6 Inches - Practical ways to build great soil/ Vrstvička 6 palců - praktické možnosti tvorby kvalitní půdy

listopad32015

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství - farma BIOKOM

Tři ekologická hospodářství - tři způsoby šetrného obhospodařování orné půdy - tři možnosti dosahování dobrých výnosů - tři termíny pro setkání se zemědělci a odborníky pořádané k Mezinárodnímu roku půdy.

říjen272015

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství - Tvrdkovská zemědělská farma

Tři ekologická hospodářství - tři způsoby šetrného obhospodařování orné půdy - tři možnosti dosahování dobrých výnosů - tři termíny pro setkání se zemědělci a odborníky pořádané k Mezinárodnímu roku půdy.

říjen202015

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství - farma Alt Prerau CZ

Tři ekologická hospodářství - tři způsoby šetrného obhospodařování orné půdy - tři možnosti dosahování dobrých výnosů - tři termíny pro setkání se zemědělci a odborníky pořádané k Mezinárodnímu roku půdy.

říjen142015

XVIII. konference pozemkové úpravy

"Propojení funkcí v krajině v rámci pozemkových úprav" - konference u příležitosti Mezinárodního roku půdy, konaná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky, připravená ve spolupráci Českomoravské komory pro pozemkové úpravy a Státního pozemkového úřadu.

říjen12015

Workshop "Půda"

U příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015 pořádá Ústav zemědělské ekonomiky a informací mezinárodní workshop "Vlastnictví a užití zemědělské půdy v podmínkách ČR"
září72015

"Půda - neobnovitelný environmentální zdroj" - mezinárodní konference

Mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti mezinárodního roku půdy.

září22015

Biosummit 2015

Biosummit je prestižní konferencí, na které se setkávají k diskusi všichni aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, obchodníků, zemědělských zájmových organizací s vědeckými pracovníky a zástupci médií.

červenec42015

Hodnota mé půdy – další seminář letošních Selských slavností

Asociace soukromých zemědělců pořádá při příležitosti Mezinárodního roku půdy seminář Hodnota mé půdy.
červen262015

Celebrating Soil! Celebrating Life! Oslava půdy! Oslava života!

Událost je jedním z vrcholů Mezinárodního roku půdy, pořádaná organizacemi Nature & More, The Earth Charter Initiative, IFOAM – Organics International a FAO, a zahrnuje diskusi o Rozvojové agendě pro roce 2015; o cyklické a transparentní ekonomice.
květen232015

Půda jako živá bytost

Setkání přátel biodynamického hospodaření, na kterém budou předneseny příspěvky a proběhnou diskuse na téma podpora a možnosti ozdravení půdy (Země) – přednášet o půdě, o našem vztahu a nakládání s půdou o tom, co pro půdu děláme a můžeme udělat, budou Jaroslav Lenhart, Radomil Hradil, Alena Malíková, Jan Mojžíš, Petr Janát Dolista, František Matoušek, Petr David, Aleš Svoboda. Seznámíme se s Projektem výsadby lip. Uskuteční se divadelní představení Svatojánská hra.
duben192015

Global Soil Week 2015

Global Soil Week – je celosvětové kolektivní dění a vědomostní platforma pro udržitelné hospodaření s půdou a zodpovědnou péči o půdu. Letošní (již třetí) „Global Soil Week“ je zaměřen na význam půdy pro dosažení cílů udržitelného rozvoje – v souladu s vyhlášením Mezinárodního roku půdy organizací OSN. Připojte se k nám k výměně zkušeností a nápadů; k inspirativní diskusi! Registrace je otevřena všem, ale z důvodů omezené kapacity doporučujeme včasnou registraci. Jazykem setkání bude angličtina.