2015 Rok půdy

Biosummit 2015

2.9. - 3.9.2015

Biosummit je prestižní konferencí, na které se setkávají k diskusi všichni aktéři ekologického zemědělství a prodeje biopotravin z ČR i ze zahraničí. Cílem konference je propojit klíčové osobnosti z řad politiků, obchodníků, zemědělských zájmových organizací s vědeckými pracovníky a zástupci médií.

Jak přispívá ekozemědělství k ochraně půdy? Bio není luxus, Bio je šance, Bio je normální Hlavním tématem Biosummitu 2015 bude půda, která je základem lidské výživy s důrazem na to, že ekolo¬gické zemědělství přináší praktické a udržitelné řešení pro mnoho problémů spojených s degradací půdy, ve druhé části konference proběhne diskuse s mottem „BIO není luxus“ s představením několika úspěšných projektů z běžného života. Na Biosummitu budou představeny české i zahraniční projekty ekozemědělství se zaměřením „pro lidi a pro půdu“, které jsou úspěšné v praxi. Biosummit je úvodní akcí Měsíce biopotravin.

Kde:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1; Národní zemědělské muzeum Letná, Kostelní 44, Praha 7

Pořádá:

Felicius, o.p.s. a Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství; partnery jsou Bioinstitut, o.p.s., FiBL, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, ÚKZÚZ, IFOAM EU Group

Více informací naleznete na:

http://www.biosummit.eu/cz/

Dokument ke stažení:

Pozvánka