2015 Rok půdy

Celebrating Soil! Celebrating Life! Oslava půdy! Oslava života!

26.6. - 29.6.2015
Událost je jedním z vrcholů Mezinárodního roku půdy, pořádaná organizacemi Nature & More, The Earth Charter Initiative, IFOAM – Organics International a FAO, a zahrnuje diskusi o Rozvojové agendě pro roce 2015; o cyklické a transparentní ekonomice.
Účastníci budou sdílet své vize, nadšení a aktivity: půda – jako výzva a jako řešení. Proběhnou dvě plenární zasedání, jednání u kulatého stolu, oslava společenství jedné Země, jednoho společného Osudu. Cílem akce je zvýšit povědomí veřejnosti o zásadním významu živé půdy. "Pouze tehdy, pokud budeme vnímat Zemi jako živý organismus, nastane řád i v naší globální ekonomice. Život půdy je klíčem k biologické rozmanitosti, odpovědnému hospodaření s vodou, poutání uhlíku, regulaci našeho klimatu, pružnosti, odolnosti plodin vůči chorobám a škůdcům, ke zdravé výživě. Událost Celebrating Soil! Celebrating Life! bude zakončena společnou deklarací a akčním plánem. Očekává se na 600 účastníků, mezi nimi budou podnikatelé, politici, duchovní vůdci, zástupci královských rodin, zemědělci a pěstitelé, maloobchodníci, spotřebitelé, mládež, zástupci nevládních organizací, výzkumní pracovníci, vzdělávací instituce a média.

Kde:

Amsterdam, Royal Tropical Institute

Pořádá:

Nature & More, The Earth Charter Initiative, IFOAM – Organics International a FAO

Více informací naleznete na:

http://globalsoilweek.org/event/celebrating-soils-celebrating-life

Dokument ke stažení:

Pozvánka