2015 Rok půdy

Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech

15.10.2018

Seminář v rámci projektu JDE O PŮDU - JDE O ŽIVOT II

Přednášet budou odborníci z Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Praha Zbraslav a z Mendelovy univerzity, Brno. Součástí semináře je exkurze na farmu MILNÁ, na které Ing. Václav Valenta, majitel hospodářství, představí účastníkům semináře opatření k podpoře zadržování vody na travních porostech.

Kde:

Pension MARKUS, Frymburk 11, 382 79 Frymburk

Pořádá:

Bioinstitut, o.p.s., Olomouc

Více informací naleznete na:

http://bioinstitut.cz/cz/ekosystemove-sluzby-extenzovne-obhospodarovanych-travnich-porostu-v-horskych-a-podhorskych-oblastech

Dokument ke stažení:

Pozvánka