2015 Rok půdy

Hodnota mé půdy – další seminář letošních Selských slavností

4.7.2015
Asociace soukromých zemědělců pořádá při příležitosti Mezinárodního roku půdy seminář Hodnota mé půdy.
Významem, hodnocením a oceňováním zemědělské půdy se bude zabývat další letošní seminář pořádaný v rámci Selských slavností: Hodnota mé půdy. Bude zahájen praktickou prezentací půdního profilu, následovat budou přednášky a diskuse s nejrůznějšími odborníky na danou problematiku, zástupci státní, nevládní a akademické sféry, ale i samotnými sedláky a vlastníky půdy.

Kde:

Farma rodiny Zitkových, Vlčnov u Chrudimi

Pořádá:

Asociace soukromých zemědělců

Více informací naleznete na:

http://www.asz.cz/cs/aktualne-z-asz/hodnota-me-pudy-odborny-seminar-na-selskych-slavnostech.html

Dokument ke stažení:

Pozvánka