2015 Rok půdy

Kompost v zemědělské praxi

19.4.2016

Workshop, který pořádá agentura ZERA pod záštitou ministra zemědělství,

Ing. Mariana Jurečky

Přijďte vyslechnout zástupce akademické oblasti i odborné praxe a diskutujte nad tématy:

· nové výsledky výzkumu a praxe ve využití kompostu · výroba kvalitního organického hnojiva přímo v zemědělském podniku · udržitelná recyklace organických zbytků pro dodání organické hmoty do půdy · další zdroj živin především fosforu bez potřeby průmyslových hnojiv

Kde:

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Pořádá:

ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.,

Více informací naleznete na:

http://www.zeraagency.eu/2-kompost-v-zemedelske-praxi.html