2015 Rok půdy

NATUR EXPO BRNO

11.5. - 14.5.2017
Veletrh udržitelného života v krajině
NATUR EXPO BRNO 2017 se zaměří především na udržení vody v krajině, rozvoj protipovodňových prvků, omezení dopadů sucha, rozvoj venkovské krajiny a posílení agroturistiky. Veletrh bude umístěn v pavilonu F okolo centrální expozice s vodním tokem. Doprovodný program se zaměří na praktické provádění adaptačních opatření souvisejících se změnou klimatu, především na následky extrémů počasí – sucho, eroze, přívalové srážky. Prezentovat se bude také financování adaptačních opatření. Ústředním tématem čtyřdenní expozice bude půda; člověk hospodařící v krajině.

Kde:

Výstaviště Brno

Pořádá:

Veletrhy Brno

Více informací naleznete na:

http://www.bvv.cz/natur-expo-brno/natur-expo-brno-2017/doprovodny-program/