2015 Rok půdy

O BIOODPADECH "Podpora odbytu kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy"

6.12.2018

Program semináře je zaměřen na provoz kompostárny a kvalitu kompostu.

Seminář je zaměřen na praktické vedení kompostárny za současných legislativních podmínek s cílem vyrobit kvalitní kompost využitelný v zemědělské praxi. Program bude přizpůsoben konkrétnímu současnému stavu a i požadavkům účastníků podle problematiky, kterou potřebují řešit. Součástí přihlášky je dotazník s Vašimi otázkami na lektory pro přípravu semináře.

Kde:

ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s., Podhradí 1022, Náměšť nad Oslavou

Pořádá:

ZERA Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.,

Více informací naleznete na:

http://www.zeraagency.eu/kurzy/414-o-bioodpadech-podpora-odbytu-kompostu-jako-prostredku-pro-zvysovani-kvality-pudy.html

Dokument ke stažení:

Pozvánka