2015 Rok půdy

Pozemkové úpravy - příprava a realizace

24.11.2015

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Jihomoravského kraje pořádají seminář Pozemkové úpravy - příprava a realizace

PRV 2014-2020 (operace 4.3.1. Pozemkové úpravy), zkušenosti s pozemkovými úpravami, aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2015, 2016.

Kde:

Vinařství HANZEL, s. r. o.; Malinovského 377/33, 671 72 Miroslav, okres Znojmo

Pořádá:

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond

Více informací naleznete na:

http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/krajske-a-regionalni-site/jihomoravsky-kraj/pripravovane-akce/pozemkove-upravy-priprava-a-realizace.html

Dokument ke stažení:

Pozvánka