2015 Rok půdy

PRO PŮDU - PRO ŽIVOT

12.10. - 13.10.2017 9:00 - 15:00
Celostátní síť pro venkov, Opava, MAS Lašsko a Bioinstitut, o.p.s. pořádají dvoudenní konferenci "o půdě".

Záměrem organizátorů konference je informovat o významu zdravé půdy pro produkci kvalitních potravin a současně o jejích velmi významných a nezpochybnitelných ekosystémových vlastnostech. Cílem je představit půdu zemědělcům teoreticky i na praktických příkladech péče o ni. Čeští i zahraniční odborníci budou hovořit o půdě z celostního pohledu, o úrodnosti půdy i o tom, jaký je stav zemědělské půdy u nás v posledních letech. Současně představí, jak je možné na půdě ekologicky hospodařit. Dalším cílem je informovat širokou veřejnost o významu půdy pro společnost a život na Zemi; diskutovat o tom, že se jich tato problematika rovněž týká a že svými každodenními rozhodnutími o tom, jaké potraviny kupují (např. místní versus dovezené), do jisté míry kvalitu půdy rovněž podporují.

Kde:

Piaristický klášter, Lidická 50, Příbor

Pořádá:

CSV Moravskoslezského kraje, MAS Lašsko, Bioinstitut, o.p.s.

Více informací naleznete na:

http://www.maslassko.cz/index.php?mn_post=78

Dokument ke stažení:

Pozvánka