2015 Rok půdy

"Půda - neobnovitelný environmentální zdroj" - mezinárodní konference

7.9. - 9.9.2015

Mezinárodní vědecká konference konaná u příležitosti mezinárodního roku půdy.

Hlavním tématem bude půda v širokém slova smyslu - produkční, environmentální, ekonomicko-sociální apod. Důraz bude kladen na tematiku ochrany a péče o půdu.

Pořádají: Mendelova univerzita v Brně, fakulta regionálního rozvoje a environmentálních studií, společně s: Department of Agroenvironmental Chemistry and Plant Nutrition, Czech Unversity of Life Sciences Prague; Department of Agrochemistry and Plant Nutrition, Slovak University of Agriculture in Nitra; Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agricultrue in Krakow; Department of Agroecosystems, University of South Bohemia in České Budějovice; The Ministry of Agriculture of the Czech Republic; Crop Research Institute in Prague; Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture Brno; Research Institute for Soil and Water Conservation Prague


Kde:

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, třida Generála Piky 2005/7, 613 00 Brno - Černá Pole

Pořádá:

Mendelova univerzita v Brně, fakulta regionálního rozvoje a environmentálních studií

Více informací naleznete na:

http://www.soil.frrms.mendelu.cz/cz