2015 Rok půdy

Půdoochranné zemědělství se zaměřením na meziplodiny

11.10.2018

Seminář v rámci projektu JDE O PŮDU - JDE O ŽIVOT II

Přednášet budou odborníci z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Praha Zbraslav a Mendelovy univerzity, Brno; a dále ekologičtí zemědělci, kteří na konkrétních příkladech představí hospodaření s ornou půdou na vlastních pozemcích. Součástí semináře je rovněž ukázka vysetých meziplodin na školních pozemcích Střední školy zemědělské v Poděbradech.

Kde:

Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, Boučkova 49/355, 290 01 Poděbrady

Pořádá:

Bioinstitut, o.p.s., Olomouc

Více informací naleznete na:

http://bioinstitut.cz/cz/pudoochranne-zemedelstvi-se-zamerenim-na-meziplodiny

Dokument ke stažení:

Pozvánka