2015 Rok půdy

Role víceletých pícnin a travních porostů v současném zemědělství

21.11.2018 9:00 - 14:00

Seminář o půdě, loukách, pastvinách i travních porostech na orné půdě.

Tématem semináře budou udržitelné systémy hospodaření s vyrovnanou bilancí organické hmoty v podniku s živočišnou výrobou a velkou variabilitou půdních podmínek

Kde:

Mendelova univerzita v Brně, zasedací místnost děkanátu AF, budova C

Pořádá:

Školní zemědělský podnik Žabčice a Mendelova univerzita v Brně

Dokument ke stažení:

Pozvánka