2015 Rok půdy

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství - farma BIOKOM

3.11.2015

Tři ekologická hospodářství - tři způsoby šetrného obhospodařování orné půdy - tři možnosti dosahování dobrých výnosů - tři termíny pro setkání se zemědělci a odborníky pořádané k Mezinárodnímu roku půdy.

Máme za to, že nejlepším způsobem vzdělávání jsou praktické ukázky a vzájemné sdílení zkušeností. Proto bychom Vám rádi při příležitosti Mezinárodního roku půdy názorně představili tři ekofarmy, na kterých dobře pečují o ornou půdu a současně při tom dosahují dobrých výnosů. V rámci série tří seminářů, které se konají v ekologických podnicích, se budete moci seznámit s praktikami a postupy zemědělců, současným stavem půd v ČR, zásadami správné výživy půdy a způsoby hodnocení její kvality.

Kde:

Městský úřad Dačice, zasedací místnost

Pořádá:

Bioinstitut, o.p.s., Olomouc

Dokument ke stažení:

Setkání s půdou - pozvánka