2015 Rok půdy

Úroda vs. úrodnost

3.5.2018
Druhé setkání z cyklu Voda a půda jako společenské dilema.

Přednášet budou:

17:00–18:00  Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost

Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

18:00–19:00 Klikatá cesta za rovnováhou

Ing. Martin Hutař, ekologický producent

Kde:

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 - Letná

Pořádá:

Národní zemědělské muzeum, Praha

Více informací naleznete na:

https://www.nzm.cz/akce/prednaska-uroda-vs-urodnost

Dokument ke stažení:

dokument