2015 Rok půdy

Úrodnost půdy a dostupnost živin v ekologické produkci

23.9.2019 10:00
Den otevřených dveří na Ekofarmě VH AGROTON s.r.o., demonstrační farmě Ministerstva zemědělství

Kde:

VH Agroton s.r.o., Velké Hostěrádky 224

Pořádá:

VH Agroton s.r.o., Bioinstitut, MZe

Více informací naleznete na:

http://bioinstitut.cz/cz/urodnost-pudy-a-dostupnost-zivin-v-ekologicke-polni-produkci

Dokument ke stažení:

Pozvánka