2015 Rok půdy

Workshop "Půda"

1.10.2015
U příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015 pořádá Ústav zemědělské ekonomiky a informací mezinárodní workshop "Vlastnictví a užití zemědělské půdy v podmínkách ČR"
Základem workshopu budou výsledky výzkumné činnosti ÚZEI a dalších výzkumných institucí se zaměřením na ekonomické, environmentální, institucionální (právní) a další aspekty vztahu vlastníků, uživatelů a ostatních zájmových skupin (společnosti) k zemědělské půdě. Cílem je přispět k vyhodnocení vztahu zemědělské půdy v ČR k rozvoji podnikání v zemědělství, životnímu prostředí, rozvoji krajiny a venkovu, pozici vlastníků a uživatelů půdy. To vše i na základě porovnání se zahraničními zkušenostmi, při respektování odlišné podnikatelské struktury českého zemědělství.

Kde:

Dům zemědělské osvěty, Slezská 7, Praha 2, velký přednáškový sál

Pořádá:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více informací naleznete na:

http://www.uzei.cz/planovane/workshop-puda