2015 Rok půdy

Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou

21.2.2019 14:00
Přednáška kanadského farmáře Kena Lainga

Ken Laing již 40 let hospodaří na 93 akrech zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství - s pomocí koňské síly. Pěstuje běžné plodiny, zeleninu, kterou prodává v systému KPZ (komunitou podporované zemědělství). Více o farmě najdete zde: http://www.orchardhillfarm.ca/

Kde:

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Drnovská 507, 161 01 Praha 6 - Ruzyně - aula

Pořádá:

VÚRV společně s farmou LUKAVA a Asociací místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Více informací naleznete na:

https://www.vurv.cz/index.php?p=aktuality&id=716&site=instituce

Dokument ke stažení:

Pozvánka