2015 Rok půdy

Změny krajiny proti změnám klimatu

5.10. - 6.10.2016

XIX. celostátní konference: POZEMKOVÉ ÚPRAVY jako nástroje adaptace na měnící se klima.

 

Příprava a realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Konference se bude konat pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

Témata konference:

generel vodního hospodářství krajiny ČR: klimatické změny a jejich negativní dopady na zemědělskou krajinu,

výskyt a vývoj zemědělského sucha v ČR,

predikce změn a vymezení nejzranitelnějších oblastí a míst krajiny,

adaptační opatření na projevy extrémních hydrologických jevů, příznivé ovlivnění mezoklimatu a retence krajiny a akumulace vody,

tvorba inteligentní zemědělské krajiny schopné reakce na dopady klimatických změn,

spolupráce hlavních partnerů při správě a tvorbě ohrožené zemědělské krajiny, vodohospodářské a protierozní stavby při pozemkových úpravách.

Nové technologie:

tvorba digitálního modelu,

nové technologie identifikace plošných odvodnění,

moderní způsoby propagace pozemkových úprav.

 

Více informací naleznete v pozvánce.

Kde:

Hotel PRIMAVERA, Plzeň

Pořádá:

Státní pozemkový úřad

Více informací naleznete na:

http://www.spucr.cz/akce/statni-pozemkovy-urad-porada-konferenci-o-pozemkovych-upravach.html

Dokument ke stažení:

Pozvánka