2015 Rok půdy

Kompost - technologie a kvalita

(24.4.17)

foto

Semináře "Od odpadu k produktu s vysokou přidanou hodnotou"

Hlavním cílem akce je prezentovat problémy provozní praxe kvality třídění bioodpadu v návazností na provoz kompostáren a odbyt kompostu, v oblasti technologie, legislativy a dotací (odpady, zemědělství).

Účastníci setkání budou mít příležitost diskutovat, jak se zástupci veřejné správy, tak s odborníky odpadového hospodářství a praxe, dále využít prostor věnovaný individuálním konzultacím.

Příloha:  od-odpadu-ke-konecnemu-produktu.pdf [290 kB, pdf]

Více na:  http://www.zeraagency.eu/2-popularizace-kompostu-seminare.html