2015 Rok půdy

Půda v roce 2016

(2.12.16)

foto

Prezentace Ing. Jana Vopravila ze semináře Půda a voda ve filmu, přednášce a diskusi.

Na setkání, které uspořádal olomoucký Bioinstitut 1. prosince 2016 v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou, zhodnotil Ing. Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy stav orné půdy v České republice v letošním roce. V prezentaci je možné najít informace o tom, že se se zemědělskou, zejména s ornou půdou stále zachází jako s něčím, co je samozřejmé, bez uvědomění si souvislostí, co všechno půda znamená pro život. A tomu odpovídá i její stav. Na konci setkání během diskuse padla otázka: jak dlouho nám ještě bude trvat, než si význam půdy a šetrné péče o ni uvědomíme?