2015 Rok půdy

Půda žaluje

foto

Ekosystémové služby travních porostů

Přednášky ze semináře 15. 10, 2018, Frymburk, pokračování

Klima a krajina: Z partnerů soupeři.

Jedenáctá přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze.

Význam půdy pro zadržení vody v krajině.

Devátá přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze.

Půda jedová.

Osmá přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze.

Od meliorační trubky k ptačímu parku.

První přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze

foto

Jsme na hranici kolapsu ekosystému...

...musíme se o krajinu a půdu začít starat.
1 | 2 | 3 | 4 | »