2015 Rok půdy

Půda pro život

foto

Seminář "Sluňákov 2016" - prezentace přednášejících, pokračování

Zde najdete prezentace Jana Hollana z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. a Andrease Gattingera ze švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL, Frick.

foto

Seminář "Sluňákov 2016" - prezentace přednášejících

Ve dnech 28. - 29. ledna 2016 proběhl seminář, jehož tématem byl potenciál ekologického zemědělství ke zmírnění klimatické změny.

foto

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství

Tři příklady dobré praxe ekologického hospodaření s půdou.

foto

Mezinárodní rok půdy - publikace

Asociace soukromého zemědělství vydala publikaci, kterou završuje oslavy Mezinárodního roku půdy.

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství

Bioinstitut Olomouc uspořádal ve dnech 20. a 27. 10. a 3. 11. 2015 na třech ekologických hospodářstvích semináře "Setkání s půdou".

Rozdíly mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím - výsledky nejrozsáhlejší metastudie

Produkty ekologické a konvenční produkce se zásadně liší v obsahu antioxidantů, těžkých kovů a reziduí

pesticidů

« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | »