2015 Rok půdy

Novinky

foto

Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy.

Metodika vydaná Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je určena pro všechny, kdo hospodaří na zemědělské půdě.

Nedostatek vody v krajině spraví možná až zima, odhaduje odborník

Od počátku roku napršelo o 150 litrů na metr čtvereční méně, než je obvyklé, což je téměř třetina ročních srážek. Půda na celém území je vyschlá až do hloubky dvaceti centimetrů.

Půda a její funkce

Půda poskytuje zatím nedoceňované ekosystémové služby, které umožňují život na Zemi. Schéma jako téma k zamyšlení, diskusi, vzdělávání...

foto

Půda - často kladené otázky

Mezinárodní organizace FAO na svých stránkách k Mezinárodnímu roku půdy uvádí odpovědi na často kladené otázky týkající se půdy.
foto

Kupuj mrkev od ekologického zelináře ze sousedství, přispěješ k ochraně půdy i klimatu

Příspěvek na téma „může každý z nás něco udělat pro půdu, klima, společnost?“, který se hemží otázkami a odpovědi nechává na čtenářích.

Petice Evropskému parlamentu

Evropská sdružení a organizace usilující o lokální a udržitelné zemědělství vyzývají Evropský parlament k přijetí opatření pro udržitelnou péči o zemědělskou půdu.
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | »