2015 Rok půdy

Péče o půdu

foto

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy (http://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Rozdíly mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím - výsledky nejrozsáhlejší metastudie

Produkty ekologické a konvenční produkce se zásadně liší v obsahu antioxidantů, těžkých kovů a reziduí

pesticidů

foto

Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy.

Metodika vydaná Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je určena pro všechny, kdo hospodaří na zemědělské půdě.

Petice Evropskému parlamentu

Evropská sdružení a organizace usilující o lokální a udržitelné zemědělství vyzývají Evropský parlament k přijetí opatření pro udržitelnou péči o zemědělskou půdu.

Půda je žaludkem každé rostliny

Patrick Holden, zakládající ředitel společnosti Sustainable Food Trust (GB), v článku „Půda je žaludkem každé rostliny“ sdílí svoji osobní cestu k porozumění mnohotvárnosti půdy.
foto

Jak si ohodnotit kvalitu půdy

Příspěvek našeho norského partnera k Roku půdy
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | »